Č.j. 613/09/Ti

 

Zveme Vás na 37. veřejné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

ve středu dne 24.6. 2009 od 17.00 hod.

 

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.

2. Vyhodnocení soutěže na prodej bytu ve Stráži.

3. Finanční náležitosti městyse.

4. Prodej a pronájem majetku městyse.

5. Projednání převodu pozemku p.č.409/1 zpět na
    TJ  Sokol Stráž o.s.

6. Různé, diskuse.