Č.j. 600/09/Ti

 

Zveme Vás na 36. mimořádné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

ve čtvrtek dne 18.6. 2009 od 15.00 hod.

 

 

Program:

1. Schválení projektu MK do obytné zóny Stráž pro dotaci z ROP.
   

 

 

Vyvěšeno: 11.6.2009

Bude sňato: 19.6.2009