č.j. 387/09

 Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

      Záměr prodeje nemovitosti

      Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 27.5.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitostí:

 

        Prodej  pozemků

 

      k.ú. Bernartice u Stráže                                                          Pronajato

      pozemek p.č. 335/4 o výměře 317 m2, orná půda,                         ne

      pozemek p.č. 335/5 o výměře 97 m2, orná půda,                           ano     

      pozemek p.č. 428 o výměře 90 m2, ostatní plocha,                        ne

      pozemek p.č. 430 o výměře  881 m2, travní porost,                       ano    

      pozemek p.č. 431 o výměře 72 m2, travní porost,                          ne

      pozemek p.č. 441/2 o výměře 700 m2, travní porost,                     ne

      pozemek p.č. 441/3 o výměře 96 m2, travní porost,                       ne     

      pozemek p.č. 441/6 o výměře 6456 m2, travní porost,                   ano

      pozemek p.č. 490/1 o výměře 1066 m2, travní porost,                   ne

      pozemek p.č. 532/4 o výměře 164 m2, ostatní plocha,                   ne

      pozemek p.č. 532/5 o výměře 378 m2, ostatní plocha,                   ne 

      pozemek p.č. 555/5 o výměře 1717 m2, travní porost,                   ne

      pozemek p.č. 555/6 o výměře 1466 m2, travní porost,                   ne

      pozemek p.č. 555/7 o výměře 40 m2, travní porost,                       ano

      pozemek p.č. 555/8 o výměře 164 m2, travní porost,                      ne

      pozemek p.č. 555/9 o výměře 85 m2, travní porost,                        ne

      pozemek p.č. 555/10 o výměře 3289 m2, travní porost,                  ne

      pozemek p.č. 663 o výměře 6272 m2, orná půda,                            ano

      pozemek p.č. 684 o výměře 13668 m2, orná půda,                          ano

      pozemek p.č. 700 o výměře 1601 m2, orná půda,                            ano

      pozemek p.č. 706 o výměře 3111 m2, orná půda,                            ano

      pozemek p.č. 707 o výměře 4460 m2, orná půda,                            ano

      pozemek p.č. 728/3 o výměře 537 m2, orná půda,                           ano

      pozemek p.č. 728/4 o výměře 198 m2, orná půda,                           ano

      pozemek p.č. 728/5 o výměře 288 m2, orná půda,                           ano

 

       Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

       na zasedání  Zastupitelstva městyse Stráž dne 26.11.2008.

       Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

       č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

       Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                   Za Městys Stráž

                                                                                Karel Fišpera     
                                                                                   starosta                                                                    

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 03.06.2009                              Sejmuto dne: