č.j. 00528/09

 Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

  

   Záměr prodeje nemovitosti

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 22.4.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitosti:

 

        Prodej  pozemku

 

k.ú. Souměř                                                                                     Pronajato

pozemek p.č. 382/10   o výměře   2597 m2, orná půda,                        ano

pozemek p.č. 552/2     o výměře   4694 m2, orná půda,                        ne

pozemek p.č. 552/8     o výměře   1232 m2, orná půda,                        ano                

pozemek p.č. 570        o výměře     665 m2,  orná půda,                       ano

pozemek p.č. 571        o výměře   4970 m2,  orná půda,                       ano               

pozemek p.č. 594/4     o výměře   2668 m2,  TTP,                                ano                 

pozemek p.č. 824        o výměře   1618 m2,  TTP,                                ano               

pozemek p.č. 826        o výměře   5387 m2,  TTP,                                ano

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                                Za Městys Stráž

                                                            Karel Fišpera                                        

                                                                starosta

   

 

Vyvěšeno na úřední desce dne:  03.06.2009                            Sejmuto dne: