Úřad městyse Stráž

Stráž 1, 348 02  Bor, okres Tachov

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

čj.:    340 /09-EO
Vaše čj                                                                                             
Vyřizuje: Količová
tel. 374780930/991/
fax: 374 780972
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.                                               
datum: 21.05.2009

 

 

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

 

o doručení písemnosti podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád)

 

 

            Úřad městyse ve Stráži, evidence obyvatel oznamuje, že v jeho sídle ve Stráži, Stráž 1, v kanceláři č. 7, je pro příjemce:

 

 

Michal Pena

Strachovice 27

348 02   Bor u Tachova

 

uložena písemnost s datem  20.04.2009 čj.: 340/09 EO - rozhodnutí

 

 

Poučení:

Podle ustanovení § 25 odst. 2 správního řádu se doručování písemnosti veřejnou vyhláškou provádí tak, že se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu, který písemnost doručuje, na písemnosti se vyznačí den vyvěšení. Písemnost nebo oznámení se zveřejní též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou, byla-li v této době splněna i povinnost podle druhé věty.

 

 

                                                                                  Růžena Količová,

                                                                                  evidence obyvatel

 

 

 

 

Tato veřejná vyhláška byla :

vyvěšena dne: 21.05.2009

sejmuta dne:    08.06.2009