č.j.  387/0

                          Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

   Záměr prodeje nemovitosti

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 22.4.2009 vyhlašuje záměr prodeje  nemovitostí:

 

        Prodej  pozemků

 

      k.ú. Bernartice u Stráže

      p.p.č. 335/4 o výměře 317 m2, orná půda,            p.p.č. 555/7 o výměře 40 m2, travní porost,

      p.p.č. 335/5 o výměře 97 m2, orná půda,              p.p.č.555/8 o výměře 164 m2, travní porost,

      p.p.č. 428 o výměře 90 m2, ostatní plocha,           p.p.č.  555/9 o výměře 85 m2, travní porost,

      p.p.č. 430 o výměře  881 m2, travní porost,         p.č.555/10 o výměře 3289 m2, travní porost,

      p.p.č. 431 o výměře 72 m2, travní porost,             p.p.č. 663 o výměře 6272 m2, orná půda,

      p.p.č. 441/2 o výměře 700 m2, travní porost,        p.p.č. 684 o výměře 13668 m2, orná půda,

      p.p.č. 441/3 o výměře 96 m2, travní porost,          p.p.č. 700 o výměře 1601 m2, orná půda,

      p.p.č. 441/6 o výměře 6456 m2, travní porost,      p.p.č. 706 o výměře 3111 m2, orná půda,

      p.p.č. 490/1 o výměře 1066 m2, travní porost,      p.p.č. 707 o výměře 4460 m2, orná půda,

      p.p.č. 532/4 o výměře 164 m2, ostatní plocha,      p.p.č. 728/3 o výměře 537 m2, orná půda,

      p.p.č. 532/5 o výměře 378 m2, ostatní plocha,      p.p.č. 728/4 o výměře 198 m2, orná půda, 

      p.p.č. 555/5 o výměře 1717 m2, travní porost,      p. p.č. 728/5 o výměře 288 m2, orná půda, 

      p.p.č. 555/6 o výměře 1466 m2, travní porost,

      

 

       Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

       na zasedání  Zastupitelstva městyse Stráž dne 26.11.2008.

 

       Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích

       č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

       Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

 

                   Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera v.r.                                        

                                                                                                           starosta                                                                    

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 27.4.2009                      

Sejmuto dne: 27.5.2009