Č.j. 00363/09

 

Zveme Vás na 33. mimořádné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

ve čtvrtek dne 9.4. 2009 od 15.00 hod.

 

Program:

 

1. Projednání smlouvy o oposkytnutí podpory ze SFŽP ČR na

    akci ZŠ Stráž

 

 

Vyvěšeno: 6.4. 2009

Sejmuto: 10.4.2009