Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

 

  za okres   Tachov

v katastru  Bonětice    

Datum vyhlášení kola :                 Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :        
        
27.3.2009                                                                                     27.4.2009

Druh čísla parcely                                Katastr nemovitostí - pozemkové  
Parcela (kmen/podlomení/díl)              1136/12 
Druh pozemku                                     trvalé travní porosty   
Výměra v m  2                                    1857
Cena                                                  2 230,00 Kč  ne
Pronajato                                          
Variabilní symbol:                                          3783370931

Doplňující informace:                                                                                                                                                 Kauce Kč :                                                        5 000,00 Kč

                                                                                                                                       

Počet jednotek 1                                                                                          Celkem                           1857               2 230,00 Kč

     datum vyvěšení:                                                                                             datum sejmutí oznámení
       
27.3.2009                                                                                                               27.4.2009

      razítko, podpis pracovníka                                                                      razítko, podpis pracovníka
          becního úřadu:                                                                                           obecního úřadu:

   * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let                        Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

23.3.2009                                 Nabídka SQL 2003.946c / ÚP31                    nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit  1 / 1

 

 

 

  Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

   za okres   Tachovv katastru  Bernartice u Stráže                                                       Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :  Datum vyhlášení kola :  27.3.2009                                                 27.4.2009Druh čísla parcely                                  Parcela (kmen/podlomení/díl)   Druh pozemku                  Výměra v m  2                      Cena  Pronajato                                           Variabilní symbol:Doplňující informace:                                                                                                                                                 Kauce Kč :Katastr nemovitostí - pozemkové                   213/5                                    ostatní plochy                                    188                 440,00 Kč  ne                                                     4363070931pozemek vytvořen GP č.133-10/2004 z původního p.č.EN 213/5                                                                                                         5 000,00 Kč  Počet jednotek 1                                                                                          Celkem                            188                 440,00 Kč                                     datum vyvěšení:                                                            datum sejmutí oznámení                                          27.3.2009                                                                            27.4.2009                              razítko, podpis pracovníka                                                        razítko, podpis pracovníka                                       obecního úřadu:                                                                    obecního úřadu: 

   * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let                        Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

23.3.2009                                 Nabídka SQL 2003.946c / ÚP31                                              nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit  1 / 1