Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

         Záměr pronájmu nemovitostí

 

         Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 11.3.2009 vyhlašuje záměr pronájmu části pozemku  za účelem výstavby individuální rekreační chaty  v  RS Sycherák:

 

        Pronájem pozemku

 

k.ú. Borek u Tachova

           

        pozemek p.č. 186/1 díl F)       o výměře  50 m2      lesní pozemek

           

Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny na zasedání  Zastupitelstva městyse Stráž dne 26.11.2008.

 

Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

       Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera                                       

                                                                                                        starosta                                                                     

 

      Vyvěšeno na úřední desce dne: 13.3.2009

      Sejmuto dne: