Městys, Stráž 1, 348 02 Bor

 

  

   Záměr pronájmu nemovitostí

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 18.2.2009 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitostí:

 

 Pronájem  pozemků

 

 

k.ú. Stráž u Tachova

 

pozemek  p.č. 2433/1         o výměře  2455  m2     vodní plocha

pozemek  p.č. 2433/2         o výměře  9228  m2     vodní plocha

 

 

 

k.ú. Borek u Tachova

 

pozemek p.č. 945               o výměře  5865  m2      orná půda

 

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Městyse  Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva městyse Stráž dne 26.11.2008.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným  nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

 Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

 

 

                          Za Městys Stráž

 

                                                                                                      Karel Fišpera                                       

 starosta                                                                     

 

 

 

 

      Vyvěšeno na úřední desce dne: 20.2.2009

 

      Sejmuto dne:  11.3.2009