Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

  za okres   Tachov

v katastru  Olešná                                                                      Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

  Datum vyhlášení kola :  5.12.2008                                                 5.1.2009

Druh čísla parcely                                  Parcela (kmen/podlomení/díl)   Druh pozemku                  Výměra v m  2                      Cena  Pronajato                                           Variabilní symbol:

Doplňující informace:                                                                                                                                                 Kauce Kč :

Katastr nemovitostí - pozemkové                   282                                      orná půda                                       5744             13 340,00 Kč  ano                                                    2308070831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Evidence nemovitostí - pozemkové                329/1                                    neurčeno                                     186339            328 700,00 Kč  ano                                                    3240170831

                                                                                                                                                                           16 435,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   329/6                                    orná půda                                      12597             37 870,00 Kč  ano                                                    3406570831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Evidence nemovitostí - pozemkové                386                                      neurčeno                                        1066               5 300,00 Kč  ano                                                    2310670831

cana včetně porostů                                                                                                                                                       5 000,00 Kč

Evidence nemovitostí - pozemkové                477/2                                    neurčeno                                        8771             76 570,00 Kč  ano                                                    2310870831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   478/5                                    trvalé travní porosty                           7305             43 020,00 Kč  ano                                                    2309370831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   484/11                                  orná půda                                         338                 980,00 Kč  ne                                                     4000070831

cana včetně porostů                                                                                                                                                       5 000,00 Kč

Evidence nemovitostí - pozemkové                767/2                                    neurčeno                                          873               3 210,00 Kč  ano                                                    3240270831

cana včetně porostů                                                                                                                                                       5 000,00 Kč

  Počet jednotek 8                                                                                          Celkem                        223033            508 990,00 Kč

                                     datum vyvěšení:                                                                                             datum sejmutí oznámení

                                          5.12.2008                                                                                                                5.1.2009

                              razítko, podpis pracovníka                                                                                 razítko, podpis pracovníka

                                      obecního úřadu:                                                                                                       obecního úřadu:

   * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let                        Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

1.12.2008                                 Nabídka SQL 2003.945 / ÚP31                                                nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit  1 / 1