Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

  za okres   Tachov

v katastru  Stráž u Tachova                                                           Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

  Datum vyhlášení kola :  5.12.2008                                                 5.1.2009

Druh čísla parcely                                  Parcela (kmen/podlomení/díl)   Druh pozemku                  Výměra v m  2                      Cena  Pronajato                                           Variabilní symbol:

Doplňující informace:                                                                                                                                                 Kauce Kč :

Katastr nemovitostí - pozemkové                   302                                      ostatní plochy                                    191               1 940,00 Kč  ne                                                     4075570831

 cena  včetně  porostů                                                                                                                                                     5 000,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   384                                      ostatní plochy                                      49                 150,00 Kč  ne                                                     1709970831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   2821/11                                 trvalé travní porosty                          11943             13 900,00 Kč  ano*                                                   1732870831

 cena  včetně  porostů                                                                                                                                                     5 000,00 Kč

  Počet jednotek 3                                                                                          Celkem                         12183             15 990,00 Kč

                                     datum vyvěšení:                                                                                             datum sejmutí oznámení

                                          5.12.2008                                                                                                                5.1.2009

                              razítko, podpis pracovníka                                                                                 razítko, podpis pracovníka

                                      obecního úřadu:                                                                                                       obecního úřadu:

   * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let                        Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

1.12.2008                                 Nabídka SQL 2003.945 / ÚP31                                                nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit  1 / 1