Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

  

   Záměr pronájmu nemovitosti

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 26.11.2008 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitosti:

 

 Pronájem  pozemků

 

k.ú. Olešná

p.p.č. 128/3 o výměře 396 m2, travní porost,          p.p.č. 725/4  o výměře 1954 m2, travní porost,

p.p.č. 142/4 o výměře  4018 m2, orná půda,           p.p.č. 725/5 o výměře 1815 m2, travní porost,

p.p.č. 181/16  o výměře  698 m2, travní porost,      p.p.č. 725/6 o výměře 2365 m2, travní porost,

p.p.č. 183/1 o výměře  4291 m2, ostatní plocha,     p.p.č. 725/7 o výměře 100 m2, travní porost,

p.p.č. 183/3 o výměře  1245 m2, ostatní plocha,     p.p.č. 773 o výměře 2608 m2, ostatní plocha,

p.p.č. 206/1 o výměře  1996 m2, travní porost,       p.p.č. 784/1 o výměře 1179 m2, ostatní plocha

p.p.č. 206/2 o výměře 2437 m2, travní porost,        p.p.č. 784/2 o výměře  3263 m2, ost. plocha,

p.p.č. 279 o výměře 16455 m2, orná půda,

 

k.ú. Strachovice u Bernartic

p.p.č.76/1 o výměře 584 m2, ostatní plocha,           p.p.č. 289/8 o výměře 8132 m2, orná půda

p.p.č. 105 o výměře 7232 m2, ostatní plocha,         p. p.č. 484/1 o výměře 1633 m2, orná půda,

p.p.č. 112/1 o výměře 2119 m2, ostatní plocha,      p.p.č. 484/2 o výměře 20 m2, orná půda, 

p.p.č. 112/2  o výměře 3394 m2, ostatní plocha,     p.p.č.  528/4  o výměře  534 m2, travní porost

p.p.č. 289/5 o výměře 307 m2, orná půda,              p. p.č. 592/1  o výměře 2009 m2, ost. plocha

                                                    .

  Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným  nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

  Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

                          Za Městys Stráž

 

                                                                                     Karel Fišpera                                       

                                                                                        starosta                                                                     

 

 

      Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2008

 

      Sejmuto dne: 17.12.2008