Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

  Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor      

Záměr pronájmu nemovitostí         

Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 22.10.2008 vyhlašuje záměr pronájmu části pozemků  za účelem výstavby individuálních rekreačních chat v RS Sycherák:        

 Pronájem pozemku         k.ú. Borek u Tachova                        

pozemek p.č. 186/1 díl D)       o výměře  50 m2      lesní pozemek            
pozemek p.č. 186/1 díl I)         o výměře  50 m2      lesní pozemek
                    

Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným nemovitostem  dle zákona o obcích       
č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.          

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.   

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                     
Karel Fišpera 
starosta     

                                                                    

      Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.10.2008

 

      Sejmuto dne: 26.11.2008