Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

  Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor      

Záměr pronájmu nemovitosti  

Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 22.10.2008 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitosti:         

Pronájem  pozemku         k.ú. Stráž u Tachova              

pozemek  p.č. 2464/12        o výměře  20  m2         ostatní plocha    

       Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny
na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.       

      Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedené nemovitosti  dle zákona o obcích       
č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.
          

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.   

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                                      
Karel Fišpera 
starosta   

                                                                    

      Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.10.2008

 

      Sejmuto dne: 26.11.2008