Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 Zveme vás na 27. veřejné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E    S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

ve středu dne 22.10. 2008 od 17.00 hod.Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.

2. Vyhodnocení soutěže na prodej bytů ve Stráži.

         3. Finanční náležitosti.

         4. Směrnice pro provedení inventarizace majetku

             a závazků k 31.12.2008.

5. Prodej a pronájem majetku městyse.

         6. Projednání dodatku smlouvy na zajištění

             veřejného osvětlení.

         7. Různé a diskuse.