Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 


soubor: vervyhl.doc

Finanční úřad v Plzni

Finanční úřad v Plzni

nám. Českých bratří 8, 306 16 Plzeň

Č.j: 323175/08/138901/2974

Plzeň 7.10.2008

( uveďte v odpovědi )

D O R U Č E N K A

Vyřizuje : Ing. Jitka Mainzerová

Č. dveří : 1 Telefon :377192581


 

V e ř e j n á v y h l á š k a


Finanční úřad v Plzni oznamuje v souladu s ustanovením § 19 odst. 1 a 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, v platném znění, že níže uvedené písemnosti


číslo jednací ze dne příjemce (daňový subjekt)

posledně známé sídlo/bydliště

____________________________________________________________________________________

314977/08/138901/2974 2008-09-24

314979/08/138901/2974 2008-09-24                               Karl Friedrich Sauer

                                                                                                                           Souměř 51 Stráž

                                                                                                                            348 02 Bor u Tachova


                                                                                                                             Rok narození: 1951


jsou uloženy na Finančním úřadě v Plzni, nám. Českých bratří 8.

Uložené písemnosti lze vyzvednout v úřední dny ( pondělí a středa ) od 8.00 hod. do 17.00 hod. v kanceláři č. 1 oddělení registrační a evidence daní v přízemí budovy Finančního úřadu v Plzni.


Poslední den patnáctidenní lhůty, po kterou je vyhláška vyvěšena, je považován za den doručení.

Ing. Dana Jílková

vedoucí oddělení registračního a evidence daní
V písemné podobě vyvěšeno dne: 15.10.2008                V písemné podobě sňato dne:31.10.2008


V elektronické podobě vyvěšeno dne: 15.10.2008              V elektronické podobě sňato dne:31.10.2008


Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a snětí vyhlášky.
V................................................ dne ............................