Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 
POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072

 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664

________________________________________________________________________________

Adresa pro doručování: Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 347 01 Tachov
Oznámení o vyřazení pozemku z veřejné nabídky pozemků určených k převodu dle

§ 7 zák. č. 95/1999 Sb., v současně platném znění


Z veřejné nabídky podle §7 zák. č. 95/1999 Sb., byl vyřazen následující pozemek:
p.p.č. 373/1 v  k.ú. Jadruž v termínu zveřejnění od 19.08.2005

 

Důvod vyřazení: na základě chyby ve znaleckém posudku

 Mekyňová Ivana

vedoucí ÚP PF ČR Tachov

 

Vyvěšeno na úřední desce: 10.10.2008

Sejmuto: 10.11.2008