POZEMKOVÝ FOND ČESKÉ REPUBLIKY

Sídlo: Praha 3, Husinecká 1024/11a, PSČ 130 00, IČ: 457 97 072, DIČ: CZ45797072

 

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. A. vložka 6664

________________________________________________________________________________

Adresa pro doručování: Pozemkový fond České republiky, územní pracoviště Tachov, Luční 1791, 347 01 Tachov
Oznámení o vyřazení pozemku z veřejné nabídky pozemků určených k převodu dle

§ 7 zák. č. 95/1999 Sb., v současně platném znění


Z veřejné nabídky podle §7 zák. č. 95/1999 Sb., byl vyřazen následující pozemek:
p.p.č. 373/1 v  k.ú. Jadruž v termínu zveřejnění od 19.08.2005

 

Důvod vyřazení: na základě chyby ve znaleckém posudku

 Mekyňová Ivana

vedoucí ÚP PF ČR Tachov

 

Vyvěšeno na úřední desce: 10.10.2008

Sejmuto: 10.11.2008