Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor                    číslo jednací : 00903/08    

Z á s a d y 

prodeje bytů a nebytových prostor z majetku  Městyse Stráž
v domě č.p.  271 ve Stráži  

I. Předmět prodeje :  

1)  byt číslo  271/2  ve Stráži 

Specifikace nemovitostí je provedena v záměru Městyse Stráž ze dne 3.9.2008  

II. Kritéria hodnocení nabídek  :
- v souladu se schváleným záměrem Městyse Stráž vyvěšeným dne 4.9.2008
- nabídky vyhodnotí Zastupitelstvo Městyse Stráž  na jednání zastupitelstva  
- nejvyšší nabídnutá cena zájemcem, zájemce může podat nejnižší nabídku ve výši   stanovených minimálních cen dle bodu III. těchto zásad
- žadatelem může být jen osoba mající trvalý pobyt na území Městyse Stráž, která  zároveň  podanou žádost o byt a nevlastní nemovitost určenou k bydlení
- žadatel nesmí mít vůči Městysi Stráž žádné závazky     

Městys Stráž  si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku na odkoupení
nemovitostí zveřejněných v záměru Městyse Stráž dne 4.9.2008 !!!  

III. Nejnižší nabídnuté ceny musí činit : 

1)  byt číslo 271/2  ve Stráži     
    
nejnižší nabídka :  260.000,- Kč
  

IV. Veškeré náklady spojené s prodejem bytů  hradí Městys Stráž a  jsou zahrnuty do celkové kupní ceny. Městys Stráž hradí daň z převodu nemovitostí.   

V.  Termín pro úhradu kupní ceny :  do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy  smluvními stranami. 
V případě, že kupní cena bude hrazena z úvěru, obdrží zájemce návrh smlouvy o převodu vlastnictví  bytové jednotky pro účely vyřízení úvěru. Sepis kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude proveden na základě předložené podepsané úvěrové smlouvy nebo příslibu úvěru.

VI. Způsob úhrady  kupní ceny :
-        bezhotovostní na účet dle dispozic prodávajícího - Městyse Stráž.   

VII.  Všechny ostatní záležitosti spojené s prodejem bytů se řídí zákonem o vlastnictví bytů č. 72/1994 Sb., v platném znění.


VIII.  Tyto zásady prodeje bytů a nebytových prostor byly schváleny Zastupitelstvem 
Městyse Stráž dne 3.9.2008.       

Karel Fišpera 
 
                                                                                                         
starosta Městyse Stráž        

Vyvěšeno dne :  04.09.2008 

Bude sňato dne :  22.10.2008