Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Zveme vás na 26. veřejné zasedání
Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,
které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,
ve středu dne 3. 9. 2008 od 17.00 hod.  

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.
2. Vyhodnocení soutěže na prodej bytů ve Stráži.        
3. Finační náležitosti.
4. Prodej a pronájem majetku městyse.       
5.
Úprava nájemného ve smyslu z.č. 107/2006 Sb.
6. Projednání dodatku smlouvy na opravu chodníku 
    ve Stráži.
7. Smlouva o dílo s firmou Václav Bureš Zednictví na 
    opravu bytového domu ve Stráži čp. 279.                 
8. Různé a diskuse.