Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

                Volby


            do zastupitelstev krajů
              17. a 18. října 2008

 

 

 

                                                                                                               _____________________ ____ 

                       Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
                             a Zastupitelstev krajů České republiky 
                                 v obvodu Městyse Stráž
konané 
                                   ve dnech 17. a 18. října 2008
 

Účast (platné hlasy) – 30,83 % 

Senát Parlamentu České republiky – volební obvod č. 3 Cheb, 1. kolo: 

Pořadí 

1. František PODLIPSKÝ                                              100 hlasů         38,16 % 
2. Miroslav NENUTIL                                                   60 hlasů          22,9 % 
3. Jan SVOBODA                                                         43 hlasů          16,41 % 
4. Oldřich DVORSKÝ                                                   25 hlasů            9,54 % 
5. Ivo MLÁTILÍK                                                         22 hlasů            8,39 % 
6. Jaromír DUŠEK                                                           7 hlasů           2,67 % 
7. Petr NĚMEC                                                                5 hlasů            1,9 %   

Zastupitelstvo Plzeňského kraje 

Pořadí 

1. – 2.                 85 hlasů                      KSČM                                       32,32 %                           
                          
85 hlasů                      ČSSD                                         32,32 %
 
3.                        49 hlasů                      ODS                                           18,63 % 
4.                        15 hlasů                      Koalice pro Plzeňský kraj         5,7 % 
5. - 6.                    8 hlasů                      Nezávislí demokraté                  3,04 %                                             
                             
8 hlasů                      Strana zelených                          3,04 %
 
7.                          5 hlasů                      Volte pravý blok                         1,9 %      

_______________________________________________________

Městys Stráž,  okres Tachov,    Stráž  čp.  1,   348 02   Bor        

                            O Z N Á M E N Í
o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
                      a Zastupitelstev krajů České republiky
                                              ve Stráži   

Naše zn. č.01015 /2008                                Ve Stráži, 30.9.2008  

Podle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb
do zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18. října 2008:
  

1.      Volby se uskuteční

dne    17. října 2008 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodina
dne    18. října 2008 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin
 

2.      Místem konání voleb v Městysi Stráž ve volebním okrsku č. 1
      je volební místnost obřadní síň Úřadu městyse ve Stráži čp. 1. 

3.     Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní
      občanství České republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
     
pasem  České republiky) a  případně po předložení voličského průkazu.
      Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady, nebude mu hlasování
      umožněno.
 

4.      Voličům budou dodány nejpozději 3 dny před zahájením voleb hlasovací lístky
      (podle §24 odst.4zákona).
  

5. Pokud žádný z kandidátů nezíská ve volebním obvodu č.3-Cheb v 1.kole voleb do  
     Senátu  PČR ve dnech 17.a 18.10.2008, nadpoloviční většinu všech odevzdaných
     hlasů, a nebude tak zvolen žádný z kandidátů, bude se konat 2.kolo voleb do Senátu
  
 PČR v pátek 24.10.2008 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 25.10.2008 od 8.00
     hodin do 14.00 hodin. Ve 2.kole kandidují pouze 2 kandidáti, kteří se ve 2.kole
     umístili na prvých dvou místech. Volič obdrží hlasovací lístky pro 2. kolo ve volební
     místnosti ve dnech voleb.
                                                                                    

Karel Fišpera                                                                                                               
starosta
   

___________________________________________________________________________

          Seznam členů okrskové volební komise Stráž
                        pro volby do Senátu České republiky a 
                         Zastupitelstev krajů České republiky
                            ve dnech 17. a 18. října 2008
                            pro volební okrsek č. 1 Stráž :      

Jméno a příjmení           Bydliště (trv.pobyt)     Funkce v komisi 

Josef Masařík                    Stráž, Dehetná 2 

Jaroslav Donoval               Stráž 294                      MÍSTOPŘEDSEDA          

František Čadek                Stráž 258                      PŘEDSEDA 

Jitka Ježková                     Stráž 30

Květa Najanarová             Stráž, Borek 34                            

Růžena Količová               Stráž 154                      ZAPISOVATELKA
         

 

__________________________________________________________________________

 

                                                  Městys Stráž
                                                  
Stráž čp.1
                                                                          
348 02 p. Bor
 ČJ. 822/2008                                                                       Ve Stráži, 7.8.2008Podle § 15 písm. c) zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev, ve znění

pozdějších předpisů, stanovuji počet členů okrskové volební komise pro volby do

zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18. října 2008 pro volební okrsek Stráž:


                                                   6 členů

                                                                              Karel Fišpera

                                                                       starosta Městyse Stráž

_____________________________________________________________________

 

                                                      Městys Stráž
                                                      
Stráž čp.1
                                                                                 
348 02 p. Bor      Čj. 823/2008                                                                    Ve Stráži, 7. 8. 2008     Podle § 17 odst. 6 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev, ve znění

     pozdějších předpisů, jmenuji zapisovatele okrskové volební komise pro volby do

     zastupitelstev krajů ve dnech 17. a 18. října 2008 pro volební okrsek Stráž:                 Růžena Količová, nar. 24.7.1960, bytem Stráž 154

                                                                           Karel Fišpera

                                                                    starosta Městyse Stráž

________________________________________________________

Městys Stráž 
Stráž  čp.  1                                                 
348 02  Bor    

     

 Čj. 885/08                                                                               Ve Stráži,  1.9. 2008  

Podle § 15 písm. f) zákona č. 130/2000Sb., o volbách do Zastupitelstev krajů,
ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji informaci o počtu a sídle volebních okrsků
pro volby do Zastupitelstva Plzeňského kraje ve dnech 17. a 18. října 2008:
  

V obvodu Městyse Stráž je jeden volební okrsek a jeho sídlo je v budově Úřadu
Městyse Stráž, Stráž čp. 1, PSČ 34802 Bor. 

Karel Fišpera                                                                                                 
   starosta                                                      
________________________________________________________