Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 


Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor


Záměr směny nemovitostí


Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 14.7.2008 vyhlašuje záměr směny nemovitostí:


Směna pozemků


k.ú. Stráž u Tachova

směna pozemků p.č. 615/5 o výměře 120 m2, vodní plocha, p.č. 3490/3 o výměře

732 m2, vodní plocha, p.č. 3490/4 o výměře 142 m2, vodní plocha, p.č. 3490/5 o

výměře 261 m2, vodní plocha, p.č. 3490/6 o výměře 1116 m2, vodní plocha,

p.č. 3490/8 o výměře 88 m2, vodní plocha, p.č. 3490/10 o výměře 491 m2, vodní

plocha za pozemky st.p.č. 498 o výměře 23 m2, zastavěná plocha a nádvoří,

p.č. 3493/2 o výměře 378 m2, vodní plocha, p.č. 3493/3 o výměře 37 m2, ostatní

plocha a 3493/4 o výměře 355 m2, ostatní plocha.Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

na zasedání Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.


Žádáme občany o vyjádření výše uvedených nemovitostí dle zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1.

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž do 15 dnů ode dne vyvěšení.


Za Městys Stráž

Karel Fišpera
starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 21.7.2008
 

Sejmuto dne: