Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Městys Stráž, Stráž č.p. 1, 348 02 Bor                   číslo jednací : 00765/08Z á s a d y

prodeje bytů a nebytových prostor z majetku Městyse Stráž

v domě č.p. 271, 279 a 302 ve Stráži

I. Předmět prodeje :

1) byt číslo 271/2 ve Stráži

2) byt číslo 279/2 ve Stráži

3) byt číslo 302/11 ve Stráži


Specifikace nemovitostí je provedena v záměru Městyse Stráž ze dne 14.7.2008


II. Kritéria hodnocení nabídek :
- v souladu se schváleným záměrem Městyse Stráž vyvěšeným dne 15.7.2008
- nabídky vyhodnotí Zastupitelstvo Městyse Stráž na jednání zastupitelstva
- nejvyšší nabídnutá cena zájemcem, zájemce může podat nejnižší nabídku ve výši 
  
stanovených minimálních cen dle bodu III. těchto zásad
- žadatelem může být jen osoba mající trvalý pobyt na území Městyse Stráž, která zároveň
   
má podanou žádost o byt a nevlastní nemovitost určenou k bydlení
- žadatel nesmí mít vůči Městysi Stráž žádné závazky


Městys Stráž si vyhrazuje právo nepřijmout žádnou nabídku na odkoupení
nemovitostí zveřejněných v záměru Městyse Stráž dne 15.7.2008 !!!


III. Nejnižší nabídnuté ceny musí činit :


1) byt číslo 271/2 ve Stráži
     nejnižší nabídka : 310.000,- Kč


2) byt číslo 279/2 ve Stráži
    
nejnižší nabídka : 280.000,- Kč


3) byt číslo 302/11 ve Stráž
    
nejnižší nabídka : 260.000,- Kč


IV. Veškeré náklady spojené s prodejem bytů hradí Městys Stráž a jsou zahrnuty do celkové kupní ceny. Městys Stráž hradí daň z převodu nemovitostí.


V. Termín pro úhradu kupní ceny : do 60 dnů od podpisu kupní smlouvy smluvními stranami.
V případě, že kupní cena bude hrazena z úvěru, obdrží zájemce návrh smlouvy o převodu vlastnictví bytové jednotky pro účely vyřízení úvěru. Sepis kupní smlouvy a vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí bude proveden na základě předložené podepsané úvěrové smlouvy nebo příslibu úvěru.

VI. Způsob úhrady kupní ceny :

- bezhotovostní na účet dle dispozic prodávajícího - Městyse Stráž.

VII. Všechny ostatní záležitosti spojené s prodejem bytů se řídí zákonem o vlastnictví
bytů č. 72/1994 Sb., v platném znění.

VIII. Tyto zásady prodeje bytů a nebytových prostor byly schváleny Zastupitelstvem
Městyse Stráž dne 14.7.2008.


Karel Fišpera
starosta Městyse Stráž
 

Vyvěšeno dne : 15.07.2008
Bude sňato dne : 02.09.2008