Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

  za okres   Tachov

v katastru  Olešná                                                                      Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

  Datum vyhlášení kola :  9.6.2008                                                   9.7.2008

Druh čísla parcely                                  Parcela (kmen/podlomení/díl)   Druh pozemku                  Výměra v m  2                      Cena  Pronajato                                           Variabilní symbol:

Doplňující informace:                                                                                                                                                 Kauce Kč :

Katastr nemovitostí - pozemkové                   137/1                                    orná půda                                      19518             31 070,00 Kč  ano*                                                   2306570831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   147/1                                    trvalé travní porosty                           5417               5 740,00 Kč  ano*                                                   2306970831

§7                                                                                                                                                                          5 000,00 Kč

Evidence nemovitostí - pozemkové                247/1                                    neurčeno                                          998               3 520,00 Kč  ano*                                                   3476170831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   277/1                                    orná půda                                      14040             36 430,00 Kč  ano*                                                   2307870831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Katastr nemovitostí - pozemkové                   277/2                                    orná půda                                       7955             20 920,00 Kč  ano*                                                   2307970831

                                                                                                                                                                            5 000,00 Kč

Evidence nemovitostí - pozemkové                679/1                                    neurčeno                                       66526             68 520,00 Kč  ano*                                                   2311570831

 cena včetně porostu                                                                                                                                                      5 000,00 Kč

  Počet jednotek 6                                                                                          Celkem                        114454            166 200,00 Kč

datum vyvěšení:                                                                                             datum sejmutí oznámení

       9.6.2008                                                                                                                 9.7.2008

 razítko, podpis pracovníka                                                                                 razítko, podpis pracovníka

     obecního úřadu:                                                                                                       obecního úřadu:

   * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let                        Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

3.6.2008                                   Nabídka SQL 2003.942 / ÚP31                                                nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit  1 / 1