Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 


Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor


Záměr pronájmu nemovitostí

Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 28.5.2008 vyhlašuje záměr pronájmu části pozemků

za účelem výstavby individuálních rekreačních chat v RS Sycherák:


Pronájem pozemku


k.ú. Borek u Tachova

pozemek p.č. 186/1 díl a) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl b) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl c) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl d) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl e) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl f) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl g) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl h) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl i) o výměře 50 m2 lesní pozemek

pozemek p.č. 186/1 díl j) o výměře 50 m2 lesní pozemek


Žádáme občany o vyjádření výše uvedených nemovitostí dle zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1.

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž do 15 dnů ode dne vyvěšení.

 

Za Městys Stráž


                                                                                                      Karel Fišpera

starosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 29.5.2008

Sejmuto dne: