Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Celní úřad Tachov

T. G. Masaryka 1326

347 01 Tachov

P.O. BOX 21

tel.: 374 616 321, fax: 374 721 568

el. podatelna, e-mail: posta1861@cs.mfcr.cz

internet: www.cs.mfcr.cz

 

č.j.:

4816/08-186100-021

 

 

 

Vyřizuje:

Bogáš

č. dveří:

401

 

 

 

Telefon:

374 616 330

linka:

 

 

 

 

VEŘEJNÁ  VYHLÁŠKA

o doručení písemnosti podle § 19 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů

                                          

Celní úřad v Tachově oznamuje, že v jeho sídle v Tachově, T.G.Masaryka 1326, v kanceláři č. 401 ve 2. patře, je pro příjemce:

 

Daňový subjekt:             Josef DIVIŠ

                                    Stráž 1

                                    Stráž

                                    34805

narozen:                      6.2.1962

           

uložena písemnost s datem vydání 22.4.2008,  č.j.: V73P/186100080000516.

                   

Poučení:

 

Podle ustanovení § 19 odst. 2 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, se doručování písemnosti veřejnou vyhláškou provádí vyvěšením oznámení o místě uložení písemnosti s jejím přesným označením, a to jednak v sídle správce daně, jehož písemnost má být příjemci doručena, a jednak v místě příjemcova posledního pobytu nebo sídla. Oznámení o uložení písemnosti se vyvěšuje po dobu patnácti dnů na úřední desce celního úřadu a úřední desce orgánu obecní samosprávy. Poslední den této lhůty se považuje za den doručení.

 

 

V Tachově dne 14.5.2008

 

 

                                                                                 plk. Bc. František Vokroj v.r.

                                                                     zástupce ředitele CÚ a ředitel odboru 02

 

 

Potvrzení doby vyvěšení a sejmutí  :

 

Datum vyvěšení:  16.5.2008                                                                     

 

                                                         razítko:                                                podpis:

Datum sejmutí:

 

 

Datum doručení:

Rozdělovník:

1 x CÚ Tachov

1 x Úřad městyse Stráž