Městys Stráž, Stráž 1, 348 02

Bor


Záměr prodeje nemovitostí


Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 23.4.2008 vyhlašuje záměr prodeje nemovitosti:Prodej pozemku


k.ú. Bonětičky


pozemek p.č. 77 o výměře 3169 m2 trvalý travní porost
Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

na zasedání Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.


Žádáme občany o vyjádření výše uvedených nemovitostí dle zákona o obcích

č. 128/2000 Sb., § 39, odst. 1.

Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž do 15 dnů ode dne vyvěšení.
Za Městys Stráž

 


                                                                                             Karel Fišpera

                                                                                                 starosta


Vyvěšeno na úřední desce dne: 30.4.2008


Sejmuto dne: