Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr

za okres Tachov

v katastru Borek u Tachova Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

Datum vyhlášení kola : 14.4.2008 14.5.2008

Druh čísla parcely Parcela (kmen/podlomení/díl) Druh pozemku Výměra v m 2 Cena Pronajato

Doplňující informace:

Katastr nemovitostí - pozemkové 1018 trvalé travní porosty 2586 7 390,00 Kč ne

229-p

Katastr nemovitostí - pozemkové 1041 ostatní plochy 169 510,00 Kč ne

229-p

Počet jednotek 2 Celkem 2755 7 900,00 Kč

datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení

14.4.2008 14.5.2008

razítko, podpis pracovníka razítko, podpis pracovníka

obecního úřadu: obecního úřadu:

* je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

7.4.2008 Nabídka SQL 2003.941 / ÚP31 nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit 1 / 1