Nabídka pozemků PF ČR k náhradním restitucím - katastr

za okres Tachov

v katastru Borek u Tachova Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

Datum vyhlášení kola : 14.4.2008 14.5.2008

Druh čísla parcely Parcela (kmen/podlomení/díl) Druh pozemku Výměra v m 2 Cena Pronajato

Doplňující informace:

Katastr nemovitostí - pozemkové 1018 trvalé travní porosty 2586 7 390,00 Kč ne

229-p

Katastr nemovitostí - pozemkové 1041 ostatní plochy 169 510,00 Kč ne

229-p

Počet jednotek 2 Celkem 2755 7 900,00 Kč

datum vyvěšení: datum sejmutí oznámení

14.4.2008 14.5.2008

razítko, podpis pracovníka razítko, podpis pracovníka

obecního úřadu: obecního úřadu:

* je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

7.4.2008 Nabídka SQL 2003.941 / ÚP31 nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit 1 / 1