17.01.2021
COVID 19

Vážení jubilanti,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID -19 Vám bohužel musím oznámit, že až do odvolání je zrušena možnost osobní gratulace zástupců městyse Stráž k Vašim dosaženým jubileím 65 a více let. Je nám to velice líto, ale ochrana Vašeho zdraví je pro nás priorita.

Karel Fišpera
starosta

POZVÁNKY

Historie MŠ

MŠ Stráž má dlouholetou historii rozlišující se na dvě etapy, na MŠ ve staré a pak v nové budově.

Stará budova, která bývala klášterním majetkem, začala sloužit k účelům výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku v roce 1946. O děti se zde pečovalo čtyřicet let. Budova stárla a potřebovala stále víc peněz na údržbu a opravy. Přestože měla své kouzlo, nesplňovala hygienické a bezpečnostní požadavky, a proto se v obci postavila „školka“ nová.

Provoz v nové budově se zahájil v roce 1986.

Budova MŠ stojí v klidnější části obce. Objekt má dva pavilony.

Pavilon dětí je jednopatrový. Jsou v něm dvě třídy, každá z nich má kapacitu třicet dětí. Hospodářský pavilon je přízemní. V něm je umístěna školní jídelna, ve které se připravuje celodenní strava pro děti i zaměstnance MŠ. Kapacita ŠJ je šedesát jídel.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje rozlehlá zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.