20.04.2021
Oznámení
 565 letak 21

Historie MŠ

MŠ Stráž má dlouholetou historii rozlišující se na dvě etapy, na MŠ ve staré a pak v nové budově.

Stará budova, která bývala klášterním majetkem, začala sloužit k účelům výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku v roce 1946. O děti se zde pečovalo čtyřicet let. Budova stárla a potřebovala stále víc peněz na údržbu a opravy. Přestože měla své kouzlo, nesplňovala hygienické a bezpečnostní požadavky, a proto se v obci postavila „školka“ nová.

Provoz v nové budově se zahájil v roce 1986.

Budova MŠ stojí v klidnější části obce. Objekt má dva pavilony.

Pavilon dětí je jednopatrový. Jsou v něm dvě třídy, každá z nich má kapacitu třicet dětí. Hospodářský pavilon je přízemní. V něm je umístěna školní jídelna, ve které se připravuje celodenní strava pro děti i zaměstnance MŠ. Kapacita ŠJ je šedesát jídel.

Na budovu MŠ bezprostředně navazuje rozlehlá zahrada, která umožňuje dětem rozmanité pohybové a další aktivity.