20.04.2021
Oznámení
 565 letak 21

Organizace vzdělávání v MŠ

= vnitřní uspořádání, přijímání dětí

Naše MŠ je dvoutřídní.

Do 1. třídy přijímáme děti ve věku 3-4 roky. Děti mladší než tři roky přijímáme pouze výjimečně.

Do 2.třídy zařazujeme děti předškolní a početně je doplňujeme i dětmi mladšími. Zařazování dětí do tříd přizpůsobujeme podle konkrétních aktuálních potřeb (počet dětí, sourozenci, integrace).

Do naší MŠ dojíždí děti z přilehlých vesnic autobusem, vlakem nebo je rodiče dováží autem. Docházková vzdálenost je asi 15 km.Vycházíme rodičům těchto dojíždějících dětí vstříc a individuelně se s nimi domlouváme na časech příchodů a odchodů.

Odpoledne se děti spojují do jedné třídy, protože v MŠ pracují pouze 3 pedagogické pracovnice.

O organizaci a provozu MŠ blíže pojednává „Školní řád“.