20.04.2021
Oznámení
 565 letak 21

Současnost MŠ

 = věcné vybavení, životospráva, psychosociální podmínky, personální zajištění

Všechny venkovní i vnitřní prostory jsou dostatečně velké a splňují bezpečnostní a hygienické normy. V budově jsou 2 stejné třídy se šatnami, umývárnami, WC. Starší děti využívají oddělenou jídelnu. Máme dostatek skladů a kabinetů na pomůcky. Pro personál jsou u nás vytvořeny výborné podmínky. Je tu ředitelna, kancelář ŠJ, šatny, sprchy.

Třídy jsou uspořádány tak, aby vyhovovaly nejrůznějším skupinovým a individuálním činnostem dětí. Dětský nábytek, hygienická zařízení i vybavení pro odpolední odpočinek jsou přizpůsobeny antropometrickým požadavkům a odpovídají počtu dětí.

Vybavení hračkami, pomůckami a materiály je dostatečné, odpovídá věku dětí. Průběžně vše obnovujeme a doplňujeme. Podstatná část hraček a pomůcek je umístěna tak, aby je děti dobře viděly a mohly si je samy brát a ukládat.

Svými výtvory se děti podílejí na úpravě a výzdobě prostředí. Dětské práce jsou přístupné rodičům a veřejnosti.

Je zajištěn pravidelný denní řád, který je ale i natolik pružný, že umožňuje organizaci činností dětí v průběhu dne přizpůsobit potřebám a aktuální situaci. „Uspořádání dne“ je vyvěšeno na Informační nástěnce.

Rodiče mají možnost přivádět své dítě do MŠ kdykoliv dle svých potřeb (po předchozí domluvě s učitelkou).

Děti jsou každodenně venku s ohledem na aktuální počasí a podmínky. Mají dostatek pohybu nejen venku, ale v rámci možností i v MŠ. Při odpoledním odpočinku odpočívají všechny děti 30 - 50 minut, pak jsou dětem s nižší potřebou spánku nabízeny klidné činnosti ve třídě.

Nově příchozím dětem umožňujeme adaptační režim.

Učitelky zatěžují děti vždy přiměřeně, děti mohou relaxovat v klidných koutcích třídy.

Blíže jsou tyto psychosociální podmínky rozpracovány v příloze „ Provozní řád MŠ“.

V MŠ je celkem 6 zaměstnanců. Ředitelka, dvě učitelky, školnice , kuchařka a vedoucí ŠJ.

Všechny pedagogické pracovnice jsou kvalifikované, rovněž kuchařka i vedoucí ŠJ.