Bernartice Bernartice (nadmořská výška okolo 510 m n. m., rozloha cca 630 ha) - ležící jižně od Stráže patří mezi nejstarší lokality této oblasti. Vesnice vznikla zřejmě již ve 12. století a založena byla - podle svého jména - nějakým Bernartem, který je ztotožňován se stejnojmenným přimdským purkrabím, zavražděným roku 1150 při osvobozování Soběslavova syna, jenž byl na hradě vězněn. První ověřená zpráva však pochází z let 1158-1173. Ve dnech 28.6. - 29.6.2008 bylo oslaveno 850 výročí od první zmínky obce Bernartice.

Ves seskupená kolem rozlehlé návsi s rybníčkem se skládá z usedlostí, které pochází převážně z 1. poloviny 20. století. Na vršku nad trojúhelníkovou návsí uprostřed hřbitova je kostel sv. Petra a Pavla, naproti stávala fara, vedle ní škola, která se dosud zachovala, ale je nevyužívaná a pod kostelem zámek, původně zřejmě goticko-renesanční opevněná tvrz s pozdějšími barokními úpravami. Bernartická tvrz může sloužit za typický příklad vývoje drobnějšího šlechtického sídla od pozdněgotické tvrze přes renesanční výstavný objekt až po prakticky zanikající budovu feudálního sídla v prostorách dvora. V prostorách statku je nyní chov koní.

V roce 1938 je zde uváděno 78 domů s 287 obyvateli. Dnes zde trvale žije 85 obyvatel.

Kostel sv. Petra a Pavla připomínaný roku 1384, zbořený roku 1737 a nově vystavěný v letech 1741 - 50 neznámým západočeským architektem jako jednotná barokní architektura za Karla z Loewensteinu, je ve velmi zchátralém stavu.

Sloup s Janem Nepomuckým, BernarticeSocha svatého Vojtěcha, BernarticeV dolní části vsi je vysoký sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého  z 1. poloviny 18. století, který byl prohlášen za památku v roce 1997 a nad vsí při silnici do Strachovic socha sv. Vojtěcha.

Rozhledna Březinka, Bernartice Rozhledna Březinka (věž sítě EUROTEL) vysoká 48,5 m je přístupná na ochozu ve výšce 33,5m. Nachází sevýchodně od Bernartic na pahorku zvaném Březinka (576 m n.m.). Přístup k rozhledně je od Bernartic po modré turistické stezce. Rozhledna je celoročně přístupná, v letním období volně, v zimním omezeně. (Kontaktní osoba p. Pinta, tel. 606 806 482)

Koho hledat:

  • činný Kulturní spolek Bernarticka (kontaktní osoba – Václav Pinta, tel. 606 806 482)
  • TJ Sokol - Bernartice (předseda Jiří Petr).
  • Chov koní p. Jaroslava Rédla
  • Výroba dřevěných hraček - Miroslav Fišpera

Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou:

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

BERNARTICE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY

 

HISTORICKÉ FOTKY