04.07.2022

kompostárna

OBECNÍ KOMPOSTÁRNA

Od 1.6.2019 je NOVĚ otevřena KOMPOSTÁRNA městyse Stráž, která se nachází cca 1 km od Stráže
směrem na Borek
– odbočka u kapličky na Čankovský Mlýn (bývalá skládka pilin a kůry Lesů ČR)

Provozní doba: denně 8.00 - 20.00 hod.

Nutno ukládat:

Levá strana – odděleně: tráva, listí, piliny, štěpka bez zeminy – kamení a jiných příměsí

Pravá strana – větve do ø 15 cm

Na skládku je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ukládat domovní odpady, stavební suť, stavební dřevo apod..

Skládka je hlídána FOTOPASTÍ!

STRÁŽ A PŘILEHLÉ OBCE
PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE
PRO TURISTY
Na kole i pěšky

Na kole i pěšky - QR kód
SPOLKY A SDRUŽENÍ
Odkazy