17.01.2021
COVID 19

Vážení jubilanti,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID -19 Vám bohužel musím oznámit, že až do odvolání je zrušena možnost osobní gratulace zástupců městyse Stráž k Vašim dosaženým jubileím 65 a více let. Je nám to velice líto, ale ochrana Vašeho zdraví je pro nás priorita.

Karel Fišpera
starosta

POZVÁNKY

kompostárna

OBECNÍ KOMPOSTÁRNA

Od 1.6.2019 je NOVĚ otevřena KOMPOSTÁRNA městyse Stráž, která se nachází cca 1 km od Stráže
směrem na Borek
– odbočka u kapličky na Čankovský Mlýn (bývalá skládka pilin a kůry Lesů ČR)

Provozní doba: denně 8.00 - 20.00 hod.

Nutno ukládat:

Levá strana – odděleně: tráva, listí, piliny, štěpka bez zeminy – kamení a jiných příměsí

Pravá strana – větve do ø 15 cm

Na skládku je PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO ukládat domovní odpady, stavební suť, stavební dřevo apod..

Skládka je hlídána FOTOPASTÍ!