nadmořská výška okolo 430 m n.m.

rozloha cca 206 ha

počet trvale žijících obyvatel – 24

 ... a něco o obci:

Ves vzdálená 1 km od Bonětic směrem na Staré Sedlo.

První zmínka v r. 1440, v roce 1466 získal Bonětičky Jan ze Švamberka a připojil je k Olešné, později zde vznikl panský dvůr, který byl připojen k borskému velkostatku. V roce 1938 je zde ještě uváděno 101 obyvatel a 7 domů. Ze vsi přežívá pouze torzo. Na místě starého dvora stojí nyní jiné zemědělské objekty.

 


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou :

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

BONĚTIČKY Z PTAČÍ PERSPEKTIVY


HISTORICKÉ FOTKY