nadmořská výška okolo 510 m n.m.

rozloha cca 258 ha

počet trvale žijících obyvatel – 10

... a něco o obci:

Jadruž je vesnička 4 km jihozápadně od Stráže a je přístupná pouze silnicí z Malých Dvorců.

V listinách z r. 1344 a 1482 je zmiňována mezi pěti chodskými vesnicemi, které podléhaly purkrabímu na královském hradu Přimda. V 16. století náležela ves k panství Bernartice, se kterým v r. 1732 přešla k Boru. Obec se vyznačuje malebnou kruhovou návsí oživenou dvěma rybníčky. Uprostřed vsi stojí drobná kaple sv. Václava. V současné době je připraven projekt na její opravu.

Ve vsi a jejím nejbližším okolí se nalézají sochy a kříže od lidového kameníka G. Bohma a dalších regionálních kameníků. Např. mohutný kamenný kříž při cestě do Stráže z r. 1850 a socha sv. Ondřeje, postavená před usedlostí nedaleko vjezdu do vsi.
Není bez zajímavosti, že se zde ještě v minulém století pěstovala u chalup vinná réva.

V r. 1938 měla Jadruž 30 usedlostí a 147 obyvatel.

V Jadruži, byla  okolo roku 1901 Němci postavena škola č.p. 29 vybavena veškerým zařízením. Několik let se v ní vyučovalo a poté byla částečně zničena bombardováním (zničena část střechy a rozbitá okna). Budova zchátrala a koncem 50. let byla vojáky srovnána se zemí. Děti musely chodit do školy do Třískolup, protože je zde nikdo nechtěl vyučovat, poté do Kundratic a nakonec do Stráže.

Zajímavosti:
památný strom - Jadružský jasan (na návsi) a Jadružský smrk (v okolí Jadruže)


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou :

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

JADRUŽ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY