17.01.2021
COVID 19

Vážení jubilanti,

vzhledem k současné situaci s onemocněním COVID -19 Vám bohužel musím oznámit, že až do odvolání je zrušena možnost osobní gratulace zástupců městyse Stráž k Vašim dosaženým jubileím 65 a více let. Je nám to velice líto, ale ochrana Vašeho zdraví je pro nás priorita.

Karel Fišpera
starosta

POZVÁNKY

Správa hřbitovů

SPRÁVA HŘBITOVŮ ve Stráži a v Bernarticích

 

hrbitov1

Vstupní brána hřbitova ve Stráži

hrbitov2

STRÁŽ

hrbitov3
BERNARTICE

Provozovatelem i správcem obou hřbitovů je Městys Stráž, který zajišťuje veškerou evidenci hřbitova tzn. nájemce hrobových míst, vlastníky hrobových zařízení a evidenci pochovaných zesnulých a uložených ostatků a další evidenci stanovenou zákonem o pohřebnictví. Na provozovatele je třeba se obracet při všech činnostech prováděných na hřbitovech - tzn. pohřby, uložení a nebo vyjmutí uren, zřízení nových hrobů, oprava hrobů a pomníků, rušení hrobů, a při každé změně související s uzavřenou nájemní smlouvou a příslušnou evidencí.