23.06.2017

Vyhlášky

Počet zobrazení 
Titulek Datum zveřejnění Autor Zobrazení
Obecně závazná vyhláška městyse Stráž č. 1/2017 o nočním klidu 22. červen 2017 Autor: Lenka Timurová 0
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20. prosinec 2016 Autor: Lenka Timurová 326
OZV č. 2/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 17. květen 2016 Autor: Lenka Timurová 382
OZV č. 1/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů a jiného zvířectva na některých veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území Městyse Stráž 17. květen 2016 Autor: Lenka Timurová 348
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranování komunálních odpadů 16. prosinec 2015 Autor: Lenka Timurová 538
OZV č. 1/2015 o likvidaci odpadů 18. únor 2015 Autor: Lenka Timurová 875
OZV č. 2/2013 o poplatku za odpady 28. listopad 2013 Autor: Lenka Timurová 1231
OZV č. 1/2013 Požární řád Městyse Stráž 19. duben 2013 Autor: Lenka Timurová 1290
OZV č. 5/2012 o poplatku za užívání veřejného prostranství 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1297
OZV č. 4/2012 o poplatku ze psů 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1535
OZV č. 3/2012 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1359
OZV č. 2/2012 o poplatku z ubytovací kapacity 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1280
OZV č. 1/2012 o změně OZV č. 3/2010 o místních poplatcích 13. červen 2012 1335
OZV č. 3/2010 o místních poplatcích 13. červen 2012 1359
Směrnice č. 2/2010 - Cena za pronájem hřbitovních míst a služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užívání hřbitovních míst 13. červen 2012 1094
OZV č. 1/2010 - Zrušující obecně závaznou vyhlášku 3/2002 Řád veřejného pohřebiště 13. červen 2012 1122
OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13. červen 2012 1153
Zásady hospodaření s byty Městyse Stráž 13. červen 2012 1377
OZV č. 1/2007- POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE STRÁŽ 13. červen 2012 1388
OZV č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Stráž o závazných částech územního plánu obce S 13. červen 2012 1052