29.04.2017

Vyhlášky

Počet zobrazení 
Titulek Datum zveřejnění Autor Zobrazení
Obecně závazná vyhláška č. 3 /2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 20. prosinec 2016 Autor: Lenka Timurová 248
OZV č. 2/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně 17. květen 2016 Autor: Lenka Timurová 334
OZV č. 1/2016 o stanovení pravidel pro pohyb psů a jiného zvířectva na některých veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na území Městyse Stráž 17. květen 2016 Autor: Lenka Timurová 315
OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstranování komunálních odpadů 16. prosinec 2015 Autor: Lenka Timurová 509
OZV č. 1/2015 o likvidaci odpadů 18. únor 2015 Autor: Lenka Timurová 820
OZV č. 2/2013 o poplatku za odpady 28. listopad 2013 Autor: Lenka Timurová 1178
OZV č. 1/2013 Požární řád Městyse Stráž 19. duben 2013 Autor: Lenka Timurová 1245
OZV č. 5/2012 o poplatku za užívání veřejného prostranství 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1247
OZV č. 4/2012 o poplatku ze psů 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1458
OZV č. 3/2012 o poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1305
OZV č. 2/2012 o poplatku z ubytovací kapacity 29. červen 2012 Autor: Lenka Timurová 1221
OZV č. 1/2012 o změně OZV č. 3/2010 o místních poplatcích 13. červen 2012 1279
OZV č. 3/2010 o místních poplatcích 13. červen 2012 1290
Směrnice č. 2/2010 - Cena za pronájem hřbitovních míst a služby poskytované v souvislosti s pronájmem a užívání hřbitovních míst 13. červen 2012 1046
OZV č. 1/2010 - Zrušující obecně závaznou vyhlášku 3/2002 Řád veřejného pohřebiště 13. červen 2012 1078
OZV č. 1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí 13. červen 2012 1113
Zásady hospodaření s byty Městyse Stráž 13. červen 2012 1319
OZV č. 1/2007- POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTYSE STRÁŽ 13. červen 2012 1334
OZV č. 1/2006, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška obce Stráž o závazných částech územního plánu obce S 13. červen 2012 1011
OZV č. 2/2005 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti 13. červen 2012 1007