20.07.2018

Zastupitelstvo městyse Stráž

ZASTUPITELÉ VE VOLEBNÍM OBDOBÍ 2014 - 2018

Karel FIŠPERA - starosta

Jitka JEŽKOVÁ - místostarostka

Mikuláš TIMURA

Pavel RADOŠ

Tomáš KOUBEK

Miroslav TICHÝ

Petra ŠPERLOVÁ

Petr BÁRTÍK

Václav PINTA

 

 

 Kontrolní výbor

předseda - Mikuláš TIMURA

členové - Pavel RADOŠ,
Tomáš KOUBEK

 Finanční výbor

předseda - Miroslav TICHÝ

členové - Václav PINTA,
Petr BÁRTÍK

 Kulturní komise

předseda - Petra ŠPERLOVÁ

členové - Pavel RADOŠ, Václav PINTA, Šárka DOSTÁLOVÁ, Eva LAPSKÁ, ALENA VAŇOUSOVÁ