nadmořská výška okolo 480 m n.m.

rozloha cca 499 ha

počet trvale žijících obyvatel – 30

 

... a něco o obci:

Ves založená v lesnaté krajině při silnici spojující Stráž s Hostouní.

Dehetná byl původní název místa či lesa, kde se získával pálením smolného dřeva dehet. Poprvé zmiňován její název v r. 1379, kdy ji vlastnil vladyka Děpolt. Od počátku 15. století patřila bernartickému statku a s ním od r. 1732 náležela k Boru. V r. 1938 měla ves 37 usedlostí a 132 obyvatel. Na nepravidelné obdélné návsi, kterou prochází silnice stojí několik statků na jejichž fasádách jsou letopočty 1913 a 1927. V čp. 21 s plechovou věžičkou býval obecní chudobinec.

Při čp. 5 je malá neslohová kaplička Panny Marie Lurdské.

V zadní části obce stojí mlýn, který v minulosti dědil rod Steinsdorferů po celých 10 generací. Objekt po poslední přestavbě z roku 1902 slouží nyní k rekreaci.

Panský dvůr ve směru k Bernarticím byl zbořen v r. 1945 a na jeho místě stojí nyní novější hospodářské objekty.

V části směrem k rybníku Sycherák vyrůstají rekreační domky.


Zpracováno v r. 1999 obecní kronikářkou :

Čerpáno z publikací:

  • Jan Pelant, Města a městečka Západočeského kraje, Zpč. nakladatelství, 1984

  • Z.Procházka, J.Úlovec, Hrady, zámky a tvrze okresu Tachov – 2, Okresní muzeum v Tachově, 1990

  • E.Poche a kol., Umělecké památky Čech P/Š Academia, 1980

DEHETNÁ Z PTAČÍ PERSPEKTIVY