Vodárenské sdružení obcí Halže

IČO: 648 84 741        

Žďárská 187, Halže

347 01 TACHOV

tel. 374 783 392, 603 486 988

 

 

                                                                                                                 V Halži dne .......2010

 

 

INFORMACE PRO OBČANY ČLENSKÝCH OBCÍ

 

 VODÁRENSKÉHO SDRUŽENÍ OBCÍ HALŽE

 

O ZVEŘEJNĚNÍ ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU VSO HALŽE

ZA ROK 2009

 

 

 

DLE ZÁKONA Č.250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ § 39 ODST.5

 

 

 

 

 

Občané Obce /Města/ :       S T R Á Ž      se mohou seznámit se závěrečným účtem VSO Halže za rok 2009 na Obecním /Městském/ úřadě          ve  S T R Á Ž I    kanceláři č.: ............ v úředních hodinách            a to ve dnech pondělí až čtvrtek od 7.00 hod. do 15.30 hod, pátek od 7.00 hod. do 13.30 hod.

 

 

 

 

 

Potvrzení o vyvěšení:                                                     Potvrzení o sejmutí:

Datum vyvěšení:21.5.2010                                            Datum sejmutí:7.6.2010

Vyvěsil: ...........................                                     Sejmul: ..............................

Podpis a razítko obce:                                                    Podpis a razítko obce: