14. jednání ZM Stráž
Starosta městyse Stráž Vás všechny zve na 14. jednání ZM Stráž, které se koná dnes 24. února od 17.00 hod. v kanceláři starosty. Program jednání je zveřejněn na úřední desce městyse.

Masopustní průvod 2020
Baráčníci Vás všechny srdečně zvou na Masopustní průvod Městyse Stráž, který se koná v úterý 25. února. Průvod vychází v 15.30 od MŠ. Při upálení Bakuse jste zvání na VEPŘOVÉ HODY u Drůbežáku a pak budete srdečně vítáni v klubu Pekárna ve Stráži.