Č.j.:  971/10/LT

 

Zveme Vás na 1. ustavující veřejné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E    S T R Á Ž,

které se koná v JÍDELNĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ,

v pondělí dne 8.11. 2010 od 19.00 hod.

 

 

Program:

 

 

•1.   Složení slibu zastupitelů městyse.

•2.   Volba starosty a místostarosty.

•3.   Různé a diskuse.

 

Vyvěšeno: 1.11.2010

Bude sňato: 9.11.2010