Městys Stráž, Stráž 1, 348 02  Bor

____________________________________________________________________________________________________________________

                                                                                                                       

naše č.j.:503/10/LT                                                                              datum: 13.5.2010

 

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2010

 

O Z N Á M E N Í

o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

v Městysi Stráž

 

Podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zveřejňuji oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29. května 2010:

 

•1.      Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční

                          dne    28. května 2010 v době od 14.00 hodin do 22.00 hodin

                     a dne 29. května 2010 v době od 08.00 hodin do 14.00 hodin

•2.      Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Městysi Stráž

            ve volebním okrsku č. 1 je volební místnost obřadní síň Úřadu městyse ve

            Stráži čp. 1.

•3.      Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost a státní občanství České   
            republiky (platným občanským průkazem nebo cestovním
pasem České republiky)
           
a  případně po předložení voličského průkazu. Neprokáže-li uvedené skutečnosti 
            stanovenými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

•4.      Voličům budou dodány nejpozději 3 dny před zahájením voleb hlasovací lístky (podle § 38   
            odst. 4 zákona).

                                                                                     Karel Fišpera v.r.
                                                                       
starosta