Č.j. 787/09/Ti

Zveme Vás na 39. veřejné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A    M Ě S T Y S E   S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

v pondělí dne 24.8. 2009 od 17.00 hod.

 

 

Program:

1. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání.

2. Finanční náležitosti městyse.

3. Prodej a pronájem majetku městyse.

4. Výběr firmy k dodání zařízení pro systém Czech
     POINT.

5. Výběr firmy k rekonstrukci MK v Bernarticích.

6. Projednání SOD s firmou D-PRODUKT s.r.o. Velká 
     Hleďsebe na vícepráce v areálu ZŠ Stráž.

7. Různé, diskuse.