Objednávka vánočních stromků

VÁNOČNÍ STROMKY

Pokud máte zájem o zakoupení vánočního stromečku (smrčku) z obecních lesů, můžete si jej objednat na radnici ve Stráži osobně nebo telefonicky na č. 374 780 991 nejpozději do 13. prosince.

Termín prodeje bude včas, prostřednictvím obecního rozhlasu, vyhlášen.

 

Usnesení

36. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 

                                                18.6. 2009

 

 

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

            1. Schválení projektu MK do obytné zóny Stráž pro dotaci z ROP.

2. Realizaci projektu „ KOMUNIKACE DO OBYTNÉ ZÓNY STRÁŽ „ v době 2010 až
    2011.

3. Zajištění financování projektu Komunikace do obytné zóny Stráž závazným úvěrovým
    příslibem na částku 19 mil. Kč, kdy předpokládaná investice dle projektu bude činit
   17.961.114,- Kč včetně DPH.

 

 

 

 

                                   Karel Fišpera v.r.                                   Věra Koktová v.r.

                                        starosta                                                místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno: 22.6.2009

Bude sňato:  8.7.2009