Usnesení

36. mimořádného zasedání Zastupitelstva městyse Stráž konaného dne 

                                                18.6. 2009

 

 

 

1/ Zastupitelstvo městyse Stráž schvaluje:

1. Návrhovou komisi, ověřovatele zápisu a program dnešního jednání:

            1. Schválení projektu MK do obytné zóny Stráž pro dotaci z ROP.

2. Realizaci projektu „ KOMUNIKACE DO OBYTNÉ ZÓNY STRÁŽ „ v době 2010 až
    2011.

3. Zajištění financování projektu Komunikace do obytné zóny Stráž závazným úvěrovým
    příslibem na částku 19 mil. Kč, kdy předpokládaná investice dle projektu bude činit
   17.961.114,- Kč včetně DPH.

 

 

 

 

                                   Karel Fišpera v.r.                                   Věra Koktová v.r.

                                        starosta                                                místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno: 22.6.2009

Bude sňato:  8.7.2009