č.j.: 00163/09

Městys Stráž, Stráž 1, 348 02  Bor

 

Výroční zpráva

o poskytovaných informacích podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném

přístupu k informacím  za rok 2008

 

Poskytování informací podle zák. č. 106/1999 Sb. u Městyse Stráž bylo prováděno podle „Pravidel pro zajištění přístupu k informacím".

 

V období od 1.1.2008 do 31.12.2008

 

            1. Byla podána 1 žádost o informaci dle zákona.

            2. Nebylo podáno žádné odvolání proti rozhodnutí.

            3. O žádném podání či odvolání nebyl vydán rozsudek soudu.

            4. Žádné sankce za nedodržení zákona nebyly uplatněny.

 

Průběžně a bezodkladně byly vyřizovány telefonické a e-mailové dotazy a informace o obecně závazných vyhláškách. S usneseními zastupitelstva obce byli občané pravidelně seznamováni v „Informacích Městyse Stráž". Další informace jsou průběžně zveřejňovány na úřední desce i na webových stránkách a na informačních deskách a vývěsních skříňkách ve všech částech Městyse Stráž.

 

Ve Stráži dne 17.2. 2009

Karel Fišpera

starosta

 

 

 

 

 

 

Vyvěšeno: 19.2.2009

Sejmuto: 9.3.2009