Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

  

   Záměr pronájmu nemovitosti

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 26.11.2008 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitosti:

 

 

        Pronájem  pozemků

 

        k.ú. Stráž u Tachova

 

        pozemek p.č. 2415             o výměře     774  m2        travní porost

        pozemek p.č. 2432             o výměře     353  m2        travní porost

      pozemek p.č. 2424/13        o výměře   2881  m2       orná půda                               

      pozemek p.č. 2424/14        o výměře   2613  m2       orná půda                      

      pozemek p.č. 2424/15        o výměře   5575  m2       orná půda                                                                                                                                                   

       pozemek p.č. 2424/16        o výměře   2663  m2       orná půda

       pozemek p.č. 2424/17        o výměře   2305  m2       orná půda

          

 

       Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

       na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.

 

       Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným  nemovitostem  dle zákona o obcích

       č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

       Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

 

 

                                 Za Městys Stráž

 

                                                                                      Karel Fišpera                                       

                                                                                        starosta                                                                    

 

 

      Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2008

 

      Sejmuto dne: 17.12.2008