Městys Stráž, Stráž 1, 348 02 Bor

 

  

   Záměr pronájmu nemovitosti

 

 Zastupitelstvo městyse Stráž ze dne 26.11.2008 vyhlašuje záměr pronájmu  nemovitosti:

 

 Pronájem  pozemků

 

 

k.ú. Bonětice

 

pozemek  p.č. 1488/3    o výměře 5742 m2     ostatní plocha

pozemek  p.č. 1488/4    o výměře 76 m2         ostatní plocha

 

 

 

 

 Zásady pro stanovení ceny za prodej a pronájem pozemků Obce Stráž byly schváleny

 na zasedání  Zastupitelstva obce Stráž dne 29.11.2006.

 

 Žádáme  občany  o  vyjádření  k výše uvedeným  nemovitostem  dle zákona o obcích

 č. 128/2000 Sb.,  § 39, odst. 1.

   

  Své připomínky nebo návrhy sdělte na Městys Stráž  do 15 dnů  ode dne vyvěšení.

 

 

 

                          Za Městys Stráž

 

                                                                                     Karel Fišpera                                       

                                                                                        starosta                                                                    

 

 

 

 

      Vyvěšeno na úřední desce dne: 28.11.2008

 

      Sejmuto dne: 17.12.2008