Zveme vás na 24. veřejné zasedání

Z A S T U P I T E L S T V A   M Ě S T Y S E    

S T R Á Ž,

které se koná v kanceláři starosty Městyse Stráž,

ve středu dne 18. 6. 2008 od 17.00 hodinProgram:

1. 

Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání. 

2.Schválení závěrečného účtu Městyse Stráž za rok 2007.
3. Finanční náležitosti.
4. Prodej a pronájem majetku městyse.
5.Bytové hospodářství – Vyhlášení soutěže na    prodej bytů.
6.Projednání mandátní smlouvy s firmou INGEMinženýrská a.s.
7. Projednání smlouvy na prodej rozvodu STL firmě ZČP Net Plzeň.
8. Schválení dodatku smlouvy ke stavbě parku ve Stráži.
9.Různé a diskuse.