Nabídka pozemků určených k převodu podle zákona 95/1999 Sb. § 7 uveřejněná Pozemkovým fondem ČR

  za okres   Tachov

v katastru  Strachovice u Bernartic                                                  Poslední den podání žádosti o nabídnuté pozemky :

Datum vyhlášení kola :  9.6.2008                                                   9.7.2008

Druh čísla parcely                                  Parcela (kmen/podlomení/díl)   Druh pozemku                  Výměra v m 2                      Cena  Pronajato                                           Variabilní symbol:

Doplňující informace:                                                                                                                                                 Kauce Kč :

Evidence nemovitostí - pozemkové  289/1         neurčeno          568048         1 415 770,00 Kč  ano*      70 789,00 Kč                                                    3476570831

§7                                                                                                                                                               

  Počet jednotek1 Celkem                       568048         1 415 770,00 Kč

datum vyvěšení:  9.6.2008                                                                 datum sejmutí oznámení 9.7.2008

razítko, podpis pracovníka                                       razítko, podpis pracovníka
obecního úřadu:
obecního úřadu:  úřadu:                                                                                                                                             * je uzavřena smlouva o nájmu na dobu určitou min. 5 let                        Pozemkový Fond ČR si vyhrazuje právo ve zvláště zdůvodněných případech

3.6.2008                                   Nabídka SQL 2003.942 / ÚP31                                                nemovitosti z veřejné nabídky dodatečně vyřadit  1 / 1